Zmiany stawek depozytów zabezpieczających w ofercie STP i STP Robotero

Szanowni Klienci,

W związku z zaplanowanym na najbliższą niedzielę (12 lipca 2015 r.) szczytem Unii Europejskiej w sprawie pomocy finansowej dla Grecji i przewidywaną zwiększoną zmiennością HFT Brokers wprowadza zwiększone depozyty zabezpieczające z 1% na 2% dla następujących Kontraktów CFD:

EURUSD.stp,
EURJPY.stp,
EURGBP.stp,
EURCAD.stp,
EURAUD.stp,
EURNZD.stp.

Zwiększone stawki depozytów będą obowiązywać od godz. 20:00 w piątek (10 lipca 2015 r.) do godz. 11:00 w poniedziałek (13 lipca 2015 r.). Bardzo prosimy o stałe monitorowanie Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level), gdyż podwyższenie stawek depozytu spowoduje spadek Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level) i rozważenie zmniejszenia ekspozycji na ww. Kontraktach CFD lub dodatkowego zasilenia rachunku inwestycyjnego.

Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) ustalany jest na bieżąco przez system transakcyjny według wzoru: Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) / Depozyt Zabezpieczający (Margin) *100% = Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) w %

W sytuacji, gdy nowa wartość Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level) spadnie poniżej 30%,spowoduje to automatycznie zamknięcie kolejnych możliwych do zamknięcia najbardziej stratnych Otwartych Pozycji Klienta, aż do momentu, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) przekroczy poziom 30% kwoty aktualnego Depozytu Zabezpieczającego (tak zwany mechanizm Stop Out). Więcej informacji na temat Poziomu Zabezpieczenia oraz Stop Out znajduje się w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych – model Straight Through Processing (STP)

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej