Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

13.07.2015 r. poniedziałek – USVIX, USVIX.ndd
16.07.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd,

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

13.07.2015 r. poniedziałek – NYT.US, ABT.US, FCX.US, ARR.US
14.07.2015 r. wtorek – PGN.PL, AET.US, GG.US
15.07.2015 r. środa – EOG.US, YUM.US
16.07.2015 r. czwartek – BBVA.ES, BCR.US, CAT.US, HRL.US

 

SPLIT EQUITY CFD:

14.07.2015 r. wtorek – KR.US (2 za 1)
15.07.2015 r. środa – NFLX.US (7 za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej