Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Japonia

20.07.2015 r. poniedziałek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

21.07.2015 r. wtorek – CATTLE, CATTLE.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd
23.07.2015 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

20.07.2015 r. poniedziałek – APA.US
21.07.2015 r. wtorek – TPE.PL, ENAE.PL, CL.US, CVS.US
22.07.2015 r. środa – PG.US
23.07.2015 r. czwartek – COP.US

 

SPIN-OFF:

20.07.2015 r. poniedziałek – EBAY.US (wydzielenie akcji PayPal Holding Inc w relacji 1:1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej