Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

29.07.2015 r. środa – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

27.07.2015 r. poniedziałek – ABB.CH, ADT.US

28.07.2015 r. wtorek – ADTN.US, CAG.US

29.07.2015 r. środa – F.US, GT.US, MS.US, AGNC.US, AOS.US

30.07.2015 r. czwartek – C.US, AMP.US, AON.US, HAS.US, SNDK.US

31.07.2015 r. piątek – VLO.US

 

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej