Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

06.08.2015 r. czwartek – OILBRNT, OILBRNT.ndd, COCOA, COCOA.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

03.08.2015 r. poniedziałek – SAN.ES, ACTG.US

04.08.2015 r. wtorek – SBUX.US, DFS.US

05.08.2015 r. środa – AA.US, BA.US, MET.US, PFE.US, WMT.US, BCS.US, DAL.US, DHI.US, FE.US, INTC.US, SCHW.US, WFC.US, HEIN.NL

06.08.2015 r. czwartek – UN.NL, BARC.UK, BP.UK, ULVR.UK, AAPL.US, IBM.US, AEP.US, GWW.US

07.08.2015 r. piątek – ING.NL, WYNN.US

 

SPLITY EQUITY CFD:

03.08.2015 r. poniedziałek – ARR.US (8 za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej