Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

12.08.2015 r. środa – COFFEE, COFFEE.ndd
13.08.2015 r. czwartek – WHEAT, WHEAT.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

10.08.2015 r. poniedziałek – X.US
11.08.2015 r. wtorek – AVP.US, XOM.US
12.08.2015 r. środa – V.US, AGCO.US, CF.US, COST.US, DD.US, GPN.US, HP.US, KR.US, SHW.US, UTX.US
13.08.2015 r. czwartek – HSBC.HK, RDS.NL, AZN.UK, HSBA.UK, LLOY.UK, ABC.US, AMGN.US, ARR.US, BEAV.US, EGO.US, LLL.US, STO.US, UPS.US
14.08.2015 r.- piątek – APO.US

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej