Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

17.08.2015 r. poniedziałek – OILWTI, OILWTI.ndd

19.08.2015 r. środa – HEATOIL, HEATOIL.ndd

20.08.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, JUICE, JUICE.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

17.08.2015 r. poniedziałek – HGSG.HK, CVX.US, AGO.US, ATI.US, BG.US, ED.US, MPC.US, TGT.US

18.08.2015 r. wtorek – MSFT.US, NVDA.US, GG.US, HON.US, LUV.US, MAR.US

19.08.2015 r. środa – ASH.US, CCL.US

20.08.2015 r. czwartek – PRU.UK, DNKN.US

21.08.2015 r. piątek – AEGN.NL, JNJ.US, VMC.US

 

SPIN-OFF:

 17.08.2015 r. poniedziałek – Z.US (2 akcje ZCVVV za 1 akcję Z.US) – ekwiwalent pieniężny

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej