Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

26.08.2015 r. środa – COPPER, COPPER.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd

27.08.2015 r. czwartek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

24.08.2015 r. poniedziałek – PVH.US

25.08.2015 r. wtorek – CA.US, EXPE.US

26.08.2015 r. środa  – LXK.US, WHR.US, OUTR.US, BRCM.US, PH.US, D.US, WYN.US

27.08.2015 r. czwartek – LSE.UK, EL.US, ABX.US, AGNC.US, ALL.US, TWX.US

28.08.2015 r. piątek – ANF.US, GS.US, MCD.US, K.US, KEY.US, LMT.US, TSN.US

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej