Wycofanie instrumentu UBS.CH (UBS AG) z oferty Active NDD Equity, Active NDD Multi Equity, Active NDD Global

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.08.2015 akcje spółki UBS AG zostaną wycofane z obrotu na giełdzie SIX Swiss Exchange Europe. W zawiązku z tym, niniejszego dnia instrument UBS.CH zostanie wycofany z oferty HFT Brokers. Do tego czasu możliwość handlu na tym instrumencie zostanie ograniczona, możliwe będzie jedynie zamknięcie dotychczas posiadanych pozycji.

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej