Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

31.08.2015 r. poniedziałek – UK100, UK100.ndd, GILT, GILT. ndd, Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange – brak handlu

03.09.2015 r. czwartek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

04.09.2015 r. piątek – CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

03.09.2015 r. czwartek – BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

31.08.2015 r. poniedziałek – QCOM.US, BLK.US, HAL.US

01.09.2015 r. wtorek – HD.US, MOS.US

02.09.2015 r. środa  – BAC.US, PEP.US, ROST.US

03.09.2015 r. czwartek – MPI.UK, NKE.US

04.09.2015 r. piątek – HPQ.US, APC.US, APH.US, BDX.US, FOX.US, FOXA.US, HRB.US, KSS.US

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej