Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

ŚWIĘTA NARODOWE:

07.09.2015 r. poniedziałek

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, NYSE Arca- brak handlu

CATTLE, CATTLE.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, JUICE, JUICE.ndd, USVIX, USVIX.ndd – brak handlu

US2000, US2000.ndd, USDX, USDX.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, HEATOIL, HEATIOL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, COPPER, COPPER.ndd, XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAUUSD.stp, XAGUSD, XAGUSD.ndd XAGUSD.stp – handel do 19:00

OILBRNT, OILBRNT – handel do godziny 19:30

 

08.09.2015 r. wtorek

CATTLE, CATTLE.ndd – handel od godziny 16:10

 

ROLOWANIA :

9.09.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd, USDX, USDX.ndd, OILBRNT, OILBRNT.ndd
10.09.2015 r. czwartek – US500, US500.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US2000, US2000.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

7.09.2015 r. poniedziałek – MOB.HK
8.09.2015 r. wtorek – RRTL.DE, CABK.ES, COSC.HK, FDX.US, BRCD.US, NEM.US, OXY.US
9.09.2015 r. środa – ADP.US, BIG.US, DKS.US, MCHP.US
10.09.2015 r. czwartek – PTRO.HK, GM.US, AIG.US, ATML.US, DPS.US
11.09.2015 r. piątek – GRMN.US, HOG.US, KO.US, MSI.US, ARR.US, BBY.US, DPZ.US, M.US, MRK.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej