Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

14.09.2015 r. poniedziałek – USVIX, USVIX.ndd
15.09.2015 r. wtorek – CATTLE, CATTLE.ndd
16.09.2015 r. środa – AU200, AU200.ndd
17.09.2015 r. czwartek – EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

DYWIDENDY EQUITY CFD :

14.09.2015 r. poniedziałek – SIN.HK, ALB.US, AME.US, DG.US, GILD.US
15.09.2015 r. wtorek – GG.US
16.09.2015 r. środa – AAP.US, AVGO.US
17.09.2015 r. czwartek – GE.US, TIF.US
18.09.2015 r. piątek – LVS.US

 

SPLITY EQUITY CFD:

16.09.2015 r. środa – MDVN.US (2 za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej