Rolowanie instrumentów EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

 • EU50, EU50.ndd,:  -13 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +13 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • FR40, FR40.ndd:  -110 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +110 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • DE30, DE30.ndd,:  -10 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +10 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • DEMID50, DEMID50.ndd:  -22 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +22 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • DETEC30, DETEC30.ndd:  0 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; 0 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • PL20, PL20.ndd:  -40 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +40 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • ES35, ES35.ndd:  -11 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +11 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • CH20, CH20.ndd:  -20 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +20 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • UK100, UK100.ndd:  -335 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +335 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • SUGAR, SUGAR.ndd:  +78 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -78 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • OILWTI, OILWTI.ndd:  +30 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -30 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • HEATOIL, HEATOIL.ndd:  +217 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -217 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej