Skrócenie godzin handlu na instrumentach: US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, COPPER, COPPER.ndd

Uprzejmie informujemy, że z powodu skrócenia handlu na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME):

Chicago Mercantile Exchange – godziny handlu

zmianie ulegną godziny handlu dla następujących instrumentów: US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, COPPER, COPPER.ndd.

 

Nowe godziny handlu:

  • US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd – dni robocze 00:05-22:15 CET oraz 22:35-23:00 CET (pt zamknięcie 22:00 CET)
  • COPPER, COPPER.ndd – dni robocze 00:05-23:00 CET (pt zamknięcie 22:00 CET)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej