Obniżenie stawek depozytów dla instrumentów powiązanych z CHF

Szanowni klienci,

Informujemy, że z dniem 22.09.2015 r. zmianie ulegają stawki depozytów zabezpieczających dla następujących instrumentów: EURCHF.stp, USDCHF.stp, GBPCHF.stp, CHFJPY.stp, NZDCHF.stp, AUDCHF.stp, CADCHF.stp, CHFPLN.stp z wartości 5% do 1%.

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej