Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

28.09.2015 r. poniedziałek – CNHS, CNHS.nd, Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu
01.10.2015 r. czwartek – CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd, Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu
02.10.2015 r. piątek – CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

28.09.2015 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

28.09.2015 r. poniedziałek – TOTF. FR, AGNC.US, AGU.US, ATU.US, AXS.US, DE.US, DOW.US, HUM.US, PCG.US, PM.US, USB.US, WIN.US, XRX.US
29.09.2015 r. wtorek – PZU.PL, ATW.US, EMC.US, TWC.US
30.09.2015 r. środa  –DHR.US, WDC.US
01.10.2015 r. czwartek – MRCM.UK, CSCO.US
02.10.2015 r. piątek – JPM.US

 

SPLIT:

01.10.2015 r. czwartek – FAZ.US  (4 za 1)

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej