Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

ŚWIĘTA NARODOWE:
05.10.2015 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd – brak handlu
06.10.2015 r. wtorek – CN50, CN50.ndd – brak handlu
07.10.2015 r. środa – CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :
06.10.2015 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :
05.10.2015 r. poniedziałek – BBVA.ES, NYT.US
06.10.2015 r. wtorek – LM.US
07.10.2015 r. środa – T.US, AXP.US, GD.US, GIS.US, MA.US, MON.US, VZ.US
08.10.2015 r. czwartek – AV.UK, HAYS.UK
09.10.2015 r. piątek – ORCL.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:
Brak.

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej