Przerwa w dostępie do Pokoju Inwestora

Szanowni Klienci,

W związku z ciągłym rozwojem naszego Domu Maklerskiego i związanymi z tym pracami modernizacyjnymi, dnia 06-10-2015 roku w godzinach 22.00 – 00.00 nastąpi przerwa w dostępie do Pokoju Inwestora.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia, a jednocześnie informujemy, że handel za pomocą HFT Trader MT4 będzie przebiegał bez zakłóceń.

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej