Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

21.10.2015 r. środa – Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange, CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

20.10.2015 r. wtorek – HEATOIL, HEATOIL.ndd

21.10.2015 r. środa – JUICE, JUICE.ndd

22.10.2015 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd
 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

19.10.2015 r. poniedziałek – HGSG.HK

20.10.2015 r. wtorek  – SAN.ES, CVS.US, APA.US

21.10.2015 r. środa – CL.US, PG.US

22.10.2015 r. czwartek – RR.UK, BCR.US, CAT.US, HSBA.UK, HSBC.HK

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej