Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

30.10.2015 r. piątek – Kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm – handel do godziny 12:50

 

ROLOWANIA :

27.10.2015 r. wtorek – SOYBEAN, SOYBEAN.ndd
28.10.2015 r. środa – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd

  

DYWIDENDY EQUITY CFD :

26.10.2015 r. poniedziałek – AKZO.NL, ADT.US
27.10.2015 r. wtorek – ADTN.US
28.10.2015 r. środa – RYA.UK, F.US, MS.US, AGNS.US, AOS.US, CAG.US,
29.10.2015 r. czwartek – UN.NL, PFG.UK, ULVR.UK, C.US, GT.US, AMP.US, AON.US, HAS.US
30.10.2015 r. piątek – TSCO.UK

 

REVERSE SPLIT:

28.10.2015 r. środa – RYA.UK (39 akcji za 40)

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej