Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

03.11.2015 r. wtorek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

05.11.2015 r. czwartek – COCOA, COCOA.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

02.11.2015 r. poniedziałek – TLT.ETF
03.11.2015 r. wtorek – ITX.ES, DFS.US
04.11.2015 r. środa – AA.US, BA.US, MET.US, PFE.US, BCS.US, DAL.US, FE.US, INTC.US, SCHW.US, STX.US, WFC.US
05.11.2015 r. czwartek – BARC.UK, BP.UK, AAPL.US, GWW.US
06.11.2015 r. piątek – IBM.US, AEP.US, PH.US

 

SPLIT :
03.11.2015 r. wtorek – GPN.US (2 akcje za 1)

SPIN-OFF :
02.11.2015 r. poniedziałek – HPQ.US ( 1 akcja HPE za 1 akcję HPQ.US – ekwiwalent pieniężny

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej