HFT Brokers dostępne również w soboty!

Uprzejmie informujemy, iż w czasie całego konkursu „Przewaga na starcie” jesteśmy do Państwa dyspozycji również w soboty!

 

Dyżury konkursowe w czasie, których nasz Departament Sprzedaży odpowie na wszystkie Państwa pytania odbędą się w soboty:

 

– 31 października, godz. 10:00 – 17:00

–  7 listopada, godz. 10:00 – 17:00

– 14 listopada, godz. 10:00 – 17:00

 

Dodatkowo o godzinie 13:00 w każdym z ww. terminów odbędzie specjalny webinar konkursowy „Poznaj HFT Trader i odjedź BMW i8” dla tych z Państwa, którym nie udało się w tygodniu wziąć w nim udziału.

 

Czekamy na Państwa pytania pod numer telefonu +48 22 398 97 80 oraz pod adresem: sales@hftbrokers.pl

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej