03.11.2015 Rynki o poranku – RBA nie zmienia polityki pieniężnej

Robert Pietrzak, Młodszy Analityk Rynków Finansowych

Podczas zakończonej sesji azjatyckiej głównym wydarzeniem była decyzja banku centralnego Australii w sprawie poziomu stóp procentowych, gdzie konsensus ekonomistów nie spodziewał się żadnych zmian i według prognoz stopy procentowe miały zostać utrzymane na poziomie 2%. RBA nie zaskoczył inwestorów i polityka pieniężna prowadzona w Australii pozostała bez zmian, jednak po decyzji i publikacji komunikatu doszło do aprecjacji dolara australijskiego, którego kurs wymiany zdecydowanie rósł na szerokim rynku. Część uczestników rynku spodziewała się gołębiej treści komunikatu, a nawet obniżki poziomu stóp procentowych o 25 punktów bazowych, tymczasem Bank Rezerwy Australii pozostał raczej neutralny, zaskakując wielu inwestorów spodziewających się zmian. Zostało jedynie podkreślone, że w najbliższych miesiącach furtka dla obniżenia stóp procentowych pozostaje otwarta, jednak wszystko będzie zależało od kilku ważnych czynników – poziomu inflacji, sytuacji gospodarczej w Chinach czy dalszych wydarzeń na rynku surowców.

Po takiej decyzji oraz komunikacie RBA dolar australijski pozostawał najsilniejszą walutą w koszyku G10, szczególnie aprecjonując w stosunku do sąsiedniej waluty z Nowej Zelandii. AUDNZD rośnie już o blisko 1%, osiągając najwyższe poziomy od 27 października. Wzrosty zauważalne są także na parze walutowej AUDUSD, która rośnie o ponad 0,5%, przekraczając poziom 0,72%.

Dzisiejszego poranka poznaliśmy także wypowiedź wiceprzewodniczącego szwedzkiego banku centralnego, który potwierdził gotowość Riksbanku do dalszych działań z zakresu polityki pieniężnej, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Według niego, dynamika wzrostu cen konsumenckich w tej skandynawskiej gospodarce jest „bardzo krucha”, a bank centralny może dalej obniżać stopy procentowe lub rozszerzyć program QE, jeżeli od strony gospodarczej pojawi się taka potrzeba. Martin Flode zaznaczył również, że kolejnym narzędziem Riksbanku może być bezpośrednia interwencja na rynku walutowym, jeżeli kurs wymiany szwedzkiej waluty będzie zbyt wysoki, co negatywnie wpływa na konkurencyjność eksportu.

Poranne godziny handlu na europejskich giełdach przebiegają w mieszanych nastrojach – wzrosty obserwowane są szczególnie na giełdach z rynków wschodzących, natomiast główne indeksy giełdowe w Europie znajdują się pod kreską. Niemiecki DAX traci 0,25%, brytyjski FTSE100 około 0,1%, natomiast wzrosty są obserwowane w Portugalii, gdzie indeks PSI20 zyskuję ponad 0,3% oraz na giełdzie w Mediolanie, na której FTSE MIB rośnie o 0,2%.

W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym uwaga inwestorów będzie się skupiać na publikacji indeksu PMI dla brytyjskiego sektora budownictwa, która została zaplanowana na godzinę 10:30 oraz na dane z amerykańskiej gospodarki, w postaci dynamiki zamówień w przemyślę, która poznamy o godzinie 16:00.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej