05.11.15 Rynki o poranku – podwyżka w grudniu coraz bardziej prawdopodobna

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

58% – na tyle obecnie rynek wycenia prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na grudniowym posiedzeniu. Przypomnijmy, że w połowie października wynosiło ono zaledwie 27% – tak więc przesunięcie jest znaczące.

Wszystko to dzięki kolejnym zapewnieniom szefowej FED, Janet Yellen, że podwyżka do końca roku jest możliwa, ale mimo to zależna będzie od danych makroekonomicznych. Janet Yellen zasygnalizowała także, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie się nadal rozwijać w takim tempie, że sytuacja na rynku pracy nadal będzie ulegać poprawie. Zdanie to jest dość istotne w kontekście jutrzejszego odczytu danych dotyczących m.in. stopy bezrobocia w USA oraz zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Obecny konsensus rynkowy zakłada spadek stopy bezrobocia do poziomu 5% z poprzedniego wynoszącego 5,1%. Z kolei w sektorze pozarolniczym ma przybyć 169 tys. nowych miejsc pracy przy odczycie z poprzedniego miesiąca na poziomie 118 tys.

Według naszym wyliczeń, nawet gdyby popularne NFP były o połowę niższe niż średnia z ostatnich pięciu lat, to i tak na przestrzeni roku stopa bezrobocia powinna w USA spaść do poziomów zakładanych w tym terminie przez Rezerwę Federalną, czyli do przedziału 4,7-4,9%. Trzeba też pamiętać, że przy coraz pełniejszym zatrudnieni, coraz trudniej jest utrzymywać wysoką dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy.

Tymczasem dziś przed nami tzw. super czwartek w Wielkiej Brytanii, czyli decyzja w sprawie stóp procentowych (13:00), protokół z posiedzenia Banku Anglii (13:00), kwartalny raport o inflacji (13:00) oraz konferencja prasowa Marka Carney’a – szefa BoE (13:45). Warto zwrócić uwagę na pary walutowe z funtem brytyjskim, gdyż może tam panować większa zmienność.
Obecnie za dolara przyjdzie nam zapłacić 3,88, za funta 5,98, za franka 3,90, a za euro 4,23 złotego.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej