Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

11.11.2015 r. środa – PL20, PL20.ndd, Kontrakty CFD na akcje notowane na GPW – brak handlu

 

ROLOWANIA :

09.11.2015 r. poniedziałek – COTTON, COTTON.ndd
10.11.2015 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd
11.11.2015 r. środa – USVIX, USVIX.ndd
12.11.2015 r. czwartek – COFFEE, COFFEE.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

09.11.2015 r. poniedziałek– SBUX.US, XOM.US, WYNN.US
10.11.2015 r. wtorek – V.US, COST.US, DD.US, GPN.US, HP.US, KR.US, SHW.US, UTX.US, X.US
12.11.2015 r. czwartek – RDS.NL, MKS.UK, ABC.US, AVP.US, AGCO.US, AMGN.US, ARR.US, BEAV.US, BG.US, CF.US, LLL.US, STO.US, UPS.US

 

SPLIT :

13.11.2015 r. piątek – ZSL.ETF (2 jednostki funduszu za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej