10.11.15 Rynki po południu – rynek dyskontuje działania EBC

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

Kontrakty na rynkową stopę procentową dla euro toną. Mowa tu o kontraktach FRA przedstawiających oczekiwania inwestorów odnośnie wysokości oprocentowania 3-miesięcznego LIBORu dla EUR za 3, 6, 9 i 12 miesięcy.

Aktualnie wspomniany LIBOR dla EUR wynosi -0,08%. Tymczasem rynek oczekuje, że za 3 miesiące będzie on już na poziomie -0,15%, a za 9 miesięcy osiągnie poziom -0,2%. Są to najniższe wartości w historii, które spadają ze względu na rosnące oczekiwania odnośnie grudniowych działań Europejskiego Banku Centralnego. We wczorajszym komentarzy popołudniowym wspominaliśmy, że na rynku pojawiła się plotka dotycząca tego, iż w EBC dyskutuje się nad cięciem stopy depozytowej, to może mieć wpływ na dzisiejsze spadki na rynku stopy procentowej, co także przekłada się na notowania wspólnej waluty.

Euro traci dziś względem wszystkich walut z grona G10, a najwięcej w relacji do wspólnej waluty umacnia się korona norweska, która także jest wspierana przez odbicie na rynku ropy naftowej (baryłka WTI rośnie o 1,73%, a Brent 1,17%). Z podobnych przyczyn zyskuje także dolar kanadyjski, który umacnia się o +0,66%. Dolar z kolei zyskuje w relacji do wspólnej waluty +0,58%, a para EURUSD schodzi poniżej poziomu 1,07. Złoty umacnia się o +0,4%, a kurs EURPLN wynosi aktualnie 4,24.

Rynek zatem dość szybko zaczął dyskontować możliwe grudniowe działania EBC i może się to obrócić przeciwko niemu, jeśli takich działań ze strony Mario Draghiego w przyszłym miesiącu nie zobaczy.

Z kolei w USA obserwujemy nieznaczne cofnięcie oczekiwań odnośnie podwyżki stóp procentowych, które aktualnie wynosi 66% (tuż po piątkowych danych przekraczało 70%).

Jutro poznamy szereg istotnych danych z chińskiej gospodarki – m.in. produkcję przemysłową, czy sprzedaż detaliczną. Z kolei z Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane dane z tamtejszego rynku pracy, a także będzie mieć miejsce wystąpienie szefa BoE – Marka Carneya.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej