Godziny pracy Departamentu Obsługi Klienta w dniu 11 listopada 2015

Informujemy, że w środę 11 listopada Departament Obsługi Klienta HFT Brokers będzie pracować w godzinach: 8.00 – 22.00

 

Dane kontaktowe:

e-mail: dok@hftbrokers.pl

nr telefonu: +48 22 398 97 91

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej