12.11.15 Rynki o poranku – znakomite dane z Australii

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

Zanim o Australii należy zauważyć, że kontrakty na rynkową stopę procentową dla euro wciąż nurkują. Mowa tu, podobnie jak we wtorek, o kontraktach FRA przedstawiających oczekiwania inwestorów odnośnie wysokości oprocentowania 3-miesięcznego LIBORu dla EUR za 3, 6, 9 i 12 miesięcy.

Oznacza to, że rynek już dość zdecydowanie wycenia działania Europejskiego Banku Centralnego, które mogą pojawić się po jego grudniowym posiedzeniu. Mowa tu o możliwej obniżce stóp procentowych lub o rozszerzeniu programu skupu aktywów (rozszerzeniu kwotowym lub czasowym).

Aktualnie 3-miesięczny LIBOR dla EUR wynosi -0,087%. Tymczasem rynek oczekuje, że za 3 miesiące będzie on już na poziomie -0,174%, a za 6 miesięcy osiągnie poziom -0,205%. Są to najniższe wartości w historii.

W efekcie powiększa się dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami odnośnie polityki monetarnej w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek wciąż zakłada, że pierwsza podwyżka od lat będzie mieć miejsce w grudniu. Zatem ostatni miesiąc tego roku zapowiada się bardzo ciekawie. Z jednej strony rynek dyskontuje w 70% podwyżki stóp w USA (na podstawie fed funds futures), a z drugiej strony kontrakty FRA dla EUR pokazują na pewne dyskonto działań EBC.

Dziś euro traci względem dolara -0,3%, a kurs schodzi do poziomu 1,0714. I tak też podczas czwartkowej sesji euro traci do prawie wszystkich walut z grona G10, a najwięcej względem dolara australijskiego, który zyskuje +1,26% względem EUR. Z kolei dolar amerykański względem swojego australijskiego odpowiednika traci -0,97%.

Wszystko to za sprawią bardzo dobrych danych z australijskiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia w październiku wyniosła jedynie 5,9%, co jest najniższą wartością od kwietnia 2014 roku. Dzięki temu podniosła się krzywa dla przyszłej ścieżki stóp procentowych i obecnie rynek nie wycenia na przestrzeni pół roku ani jednej obniżki. Jest to znacząca zmiana. Jednakże zagrożeniem dla tamtejszej gospodarki pozostają spowalniające Chiny.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej