Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

17.11.2015 r. wtorek – WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

18.11.2015 r. środa – OILWTI, OILWTI.ndd

19.11.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

16.11.2015 r. poniedziałek – ED.US, AGO.US, MPC.US, CVX.US, TGT.US

17.11.2015 r. wtorek  – GG.US, HON.US, MSFT.US, MAR.US, EXPE.US, CA.US

18.11.2015 r. środa – NVDA.US PVH.US, APO.US, CCL.US, MCHP.US, WHR.US

19.11.2015 r. czwartek – VOD.UK, DNKN.US, OUTR.US, VLO.US

20.11.2015 r. piątek– JNJ.US, VMC.US

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej