17.11.15 Rynki po południu – inflacja nie zaskoczyła

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

Podczas dzisiejszej sesji poznaliśmy dwa odczyty inflacyjne – dla Wielkiej Brytanii oraz dla Stanów Zjednoczonych. W jednym i drugim przypadku zaskoczenia były niewielkie.

Opublikowana o godzinie 10:30 inflacja z Wysp Brytyjskich, za październik, wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,1% (konsensus 0,1%). Z kolei w ujęciu rocznym wyniosła -0,1% i była to publikacja również zgodna z konsensusem. Natomiast inflacja bazowa wzrosła więcej, niż oczekiwali ankietowani ekonomiści. Spodziewano się zwyżki cen o 0,1% m/m oraz 1% r/r. Tymczasem wzrost inflacji bazowej wyniósł odpowiednio 0,3% oraz 1,1%. Dane wsparły notowania funta i pokazują jednoznacznie, że problem niskich cen wynika w zasadzie tylko ze spadków w cenach ropy naftowej.

Podobna sytuacja miała miejsce również w Stanach Zjednoczonych, gdzie roczna inflacja bazowa, zgodnie z oczekiwaniami, wyniosła 1,9%r/r, a inflacja konsumencka CPI wzrosła w ujęciu rocznym w październiku o 0,2% przy zakładanym odczycie na poziomie 0,1%. Jest to najwyższa wartość od lipca.

Niemniej jednak aprecjacja dolara, w godzinach popołudniowych, nie jest zdecydowanie widoczna na szerokim rynku, do czego również przyczyniły się dane dotyczące produkcji przemysłowej w USA. W październiku wyniosła ona -0,2% m/m przy konsensusie rynkowym na poziomie 0,1%. W dół powędrował również indeks rynku nieruchomości – NAHB, który spadł do 62 pkt. z 64 pkt. opublikowanych miesiąc wcześniej. Indeks dolara traci obecnie -0,02%.

Złoty jest wciąż pod ogromną presją w relacji do brytyjskiego funta, a para GBPPLN wychodzi już na najwyższe poziomy od lipca 2005 roku. Za funta, na rynku międzybankowym, należy obecnie zapłacić 6,06 złotego. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,98, a frank 3,92 złotego.

Na warszawskim parkiecie dziś, dla odmiany, rządzą rynkowe byki – mowa o kontrakcie na indeks WIG20, który pnie się w górę o 2,03%. Spoglądając na GPW sektorami najwięcej zyskuje branża surowcowa +2,78%, telekomunikacja +2,2% oraz budownictwo +1,7%.

W jutrzejszym kalendarzu najważniejszą pozycją będzie upublicznienie komunikatu z ostatniego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie inwestorzy będą wczytywać się w rozmowy prowadzone przez członków Rezerwy Federalnej w kontekście możliwej grudniowej podwyżki stóp procentowych w USA. Z kolei z polskiej gospodarki zostaną zaprezentowane dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej