Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

23.11.2015 r. poniedziałek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

26.11.2015 r. czwartek

CATTLE, CATTLE.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, USVIX, USVIX.ndd  – brak handlu

XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAGUSD, XAGUSD.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd– handel do godziny 19:00

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel do godziny 19:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, kontrakty CFD na jednostki funduszy inwestycyjnych notowanych na NYSE Arca – brak handlu

27.11.2015 r. piątek

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd – handel do godziny 19:15

XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAGUSD, XAGUSD.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd  – handel do godziny 19:45

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – handel w godzinach 15:35 – 19:00

COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, JUICE, JUICE.ndd – handel do godziny 19:00

COTTON, COTTON.ndd – handel w godzinach 14:00 – 19:00

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel do godziny 20:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, kontrakty CFD na  jednostki funduszy inwestycyjnych notowanych na NYSE Arca – handel do godziny 19:00

 

ROLOWANIA :

24.11.2015 r. wtorek – CORN, CORN.ndd, COPPER, COPPER.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd
26.11.2015 r. czwartek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

23.11.2015 r. poniedziałek – D.US
24.11.2015 r. wtorek  – LXK.US
25.11.2015 r. środa – EL.US, ABX.US, AGNC.US, ALL.US, BRCM.US, DHI.US, TWX.US, WYN.US
27.11.2015 r. piątek– KO.US, MCD.US, ASH.US, K.US, KEY.US, LMT.US, QCOM.US, TSN.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej