25.11.2015 Rynki po południu - dolar jeszcze droższy

Mateusz Adamkiewicz, Analityk Rynków Finansowych

Środowa sesja przyniosła nowe wieloletnie szczyty na kursie USDPLN. Dolar zyskiwał na szerokim rynku kontynuując najmocniejszy trend na globalnym rynku walutowym. Indeksy europejskie zyskiwały na fali osłabiającego się euro, a WIG20 tradycyjnie należał do najgorszych parkietów na kontynencie.

Kluczową wiadomością dnia były plotki o niestandardowych działaniach Europejskiego Banku Centralnego, które mają zostać wprowadzone na grudniowym posiedzeniu. W zasadzie nie dowiedzieliśmy się nic nowego – ponoć rozważane jest dalsze cięcie stopy depozytowej i rozszerzenie programu QE. Takie informacje tylko utwierdzają inwestorów w przekonaniu, że EBC musi działać, a to powoduje spadek wartości wspólnej waluty i przy okazji wspiera europejskie indeksy giełdowe, które są mocno zależne od spółek eksportujących.

Mocna odwrotna korelacja EURUSD z kursem USDPLN spowodowała, że przy nowych dołkach na głównej parze walutowej świata odnotowaliśmy także nowe szczyty na USDPLN. Po południu płaciliśmy za dolara już niemal 4,03 złotego i na razie na horyzoncie brak informacji mogących wspierać polską walutę. Dolara wspierały natomiast dodatkowo dobre dane ze Stanów Zjednoczonych. Liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadała, natomiast mocno rosły zamówienia na dobra trwałego użytku.

Czwartkowa sesja nie powinna przynieść większych zmian na rynku ze względu na święto w Stanach Zjednoczonych i brak sesji na Wall Street. Puste kalendarium makro oznacza, że na rynku powinniśmy obserwować kontynuację tego, co widzieliśmy podczas środowej sesji. Do posiedzenia EBC został już tylko tydzień i to wydarzenie pozostanie tematem numer jeden również przez cały przyszły tydzień.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej