26.11.15 Rynki po południu – Europa na zielono

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

Głównym wydarzeniem dzisiejszej sesji jest… brak wydarzeń, a wszystko za sprawą Święta Dziękczynienia obchodzonego w Stanach Zjednoczonych. Stąd też mniejsza aktywność inwestorów i mniejsza zmienność na rynku walutowym. Jutro może być podobnie – długi weekend.

Niemniej jednak handel w normalny sposób toczy się na europejskich parkietach, na których to dominuje zieleń (nawet na WIG 20). Najmocniej rośnie indeks DAX, zwyżkując o +1,4% do poziomu 11330 pkt. Jest to miejsce ostatnio obserwowane w połowie sierpnia tego roku. Lokomotywą napędową wzrostów jest m.in. sektor motoryzacyjny, w tym takie spółki jak Daimler (+3,2%), Volkswagen (+3,61%) oraz BMW (+1,66%). Ostatnia z wymienionych spółek znajduje się na najwyższym poziomie od początku lipca, rosnąc od wrześniowego dołka o 40%.

Tymczasem w indeksie WIG 20 obserwujemy odreagowanie spółek z sektora energetycznego. PGE rośnie o 4,25%, Tauron o 2,97%, Energa o 1,62%. Z kolei KGHM odbija o 2,47%, korzystając z poprawy sytuacji na rynku miedzi, która rośnie dziś w Londynie o +2,31%. Niemniej jednak WIG20 od początku tygodnia wciąż traci na wartości -2,83%, znajdując się na poziomach ostatnio obserwowanych w 2009 roku.

Na rynku złotego obserwujemy większy spokój i wąskie przedziały wahań. Nasza waluta traci względem dolara -0,19%, względem euro -0,13%, a wobec funta -0,22%. Złoty zyskuje dziś jedynie do szwajcarskiego franka 0,1%. USD kosztuje 4,02, EUR 4,27, GBP 6,08, CHF 3,93 złotego.

Na szerokim rynku walutowym zmienność, ze względu na wspomniane święto w USA, jest również ograniczona. Indeks dolara nie zmienia swojej wartości, a największy ruch wobec amerykańskiej waluty z grona walut G10 obserwujemy na dolarze australijskim, który po ostatnich wzrostach przeszedł do ich korekty i osłabia się o -0,37%.

Na parze EURUSD bez większych zmian. Kurs wciąż znajduje się w rejonie 1,06, a rynek terminowy na podstawie kontraktów FRA coraz bardziej wycenia luzowanie polityki monetarnej w strefie euro. To samo widzimy po notowaniach 2-letnich obligacji Niemiec, który rentowność spadła już poniżej poziomu -0,4%.

Dziś w nocy poznamy odczyty danych z Japonii. Będzie to m.in. publikacja na temat inflacji konsumenckiej, stopy bezrobocia czy inflacji w rejonie Tokio. Wydarzeniem dnia może być natomiast zrewidowany odczyt brytyjskiego PKB, który w ujęciu rocznym ma wzrosnąć o 2,3%.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej