Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

03.12.2015 r. czwartek – BUND, BUND.ndd, BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd


DYWIDENDY EQUITY CFD :

30.11.2015 r. poniedziałek – GS.US
01.12.2015 r. wtorek – BLK.US, HAL.US, HD.US, MOS.US
02.12.2015 r. środa – BAC.US, PEP.US, WMT.US, AME.US
03.12.2015 r. czwartek – AIG.US, HRB.US

 

SPLIT :

30.11.2015 r. poniedziałek – PZU.PL (10 akcji za 1):

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej