02.12.15 Rynki po południu – WIG 20 najniżej od 2009 roku. Dolar ponownie w trendzie

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych

Lipiec 2009 roku – data w przeszłości, kiedy to indeks WIG 20 był notowany na tym samym poziomie, na którym jest obecnie – 1884 pkt.
Jednym z liderów spadków jest nasz miedziowy gigant KGHM.

Przecena ta ma związek z tym, że podatek od kopalin ma pozostać i być zapisany we wpływach do budżetu w przyszłym roku – poinformowała dziś Wiesława Dróżdż – rzecznik prasowy ministerstwa finansów. Jest to zupełne przeciwieństwo tego, o czym zapewniała jeszcze w październiku obecna premier, że podatek ten zostanie zniesiony i nie będzie obciążać spółki, a środki miałyby zostać przeznaczone na jej dalszy rozwój. Jak widać obecnie może stać się inaczej, a rozczarowanie inwestorów jest wyraźnie widoczne. KGHM traci dziś -4,68%.

Niemniej jednak do trendu spadkowego powróciły także spółki energetyczne oraz sektor bankowy. Alior Bank jest liderem spadków i traci -5,5%, Energa -4,04%, a Tauron -3,27%. Tymczasem na europejskich parkietach obserwujemy mieszane nastroje i wyczekiwanie na jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych oraz programu skupu aktywów. Euro Stoxx 50 rośnie o +0,21%, CAC 40 o +0,33%, a niemiecki DAX zniżkuje o -0,13%. Zdaniem ankietowanych ekonomistów przez agencję Reuters jutro może dojść do obniżenia stopy depozytowej do poziomu -0,3% (z obecnego -0,2%) oraz do rozszerzenia programu skupu aktywów o 15 mld euro miesięcznie (łącznie program wynosiłby 75 mld euro miesięcznie).

Oczekiwania te są również wyraźnie widoczne w zachowaniu rynku, gdzie kontrakty FRA dla euro wciąż zniżkują (oznacza to, że inwestorzy spodziewają się już dziś spadku LIBORu dla EUR w przyszłości). Również w dół wędrują rentowności niemieckich 2-letnich obligacji, obecnie wynosząc -0,443% (najniżej w historii).

Na rynku walutowym rządzi dziś dolar, którego indeks notowany przez agencję Bloomberg zwyżkuje o +0,53% do poziomu 100,31. Najwięcej względem USD, z głównych walut, traci funt brytyjski -0,72%, a następnie euro -0,42% oraz dolar nowozelandzki -0,4%. Wspólnej waluty nie wspiera także dzisiejszy rozczarowujący odczyt inflacji, która w ujęciu rocznym wzrosła o zaledwie 0,1% (oczekiwano wzrostu o 0,2%).

Przypomnijmy jutrzejsze wydarzenia dnia: godzina 13:45 – decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, godzina 14:30 – konferencja prasowa Mario Draghiego.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej