Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:
Brak.

 

ROLOWANIA :

09.12.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd, USDX, USDX.ndd
10.12.2015 r. czwartek – US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, US2000, US2000.ndd, OILBRNT, OILBRNT.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

07.12.2015 r. poniedziałek – ORAN.FR, HPQ.US, NKE.US, APC.US, KSS.US, ROST.US
08.12.2015 r. wtorek – BBY.US, BDX.US, BRCD.US, LUV.US, OXY.US
09.12.2015 r. środa – HOG.US, ADP.US, DKS.US, NEM.US
10.12.2015 r. czwartek – DIS.US, FDX.US, CS.US, DPS.US
11.12.2015 r. piątek – GRMN.US, MSI.US, ALB.US, APH.US, DPZ.US, M.US, MRK.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej