Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

16.12.2015 r. środa – AU200, AU200.ndd

17.12.2015 r. czwartek – EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, JUICE, JUICE.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

14.12.2015 r. poniedziałek – ARR.US, GILD.US, LM.US

15.12.2015 r. wtorek – BIG.US, GG.US

16.12.2015 r. środa – GM.US, AVGO.US

17.12.2015 r. czwartek – ATI.US, TIF.US, MRCM.UK, DHR.US, GE.US

18.12.2015 r. piątek – LVS.US

 

SPLIT:

14.12.2015 r. poniedziałek – EW.US ( 2 akcje za 1)

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej