Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT Brokers

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT Brokers

Klientów HFT Brokers informujemy, że 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia handel na wszystkich instrumentach zostanie zakończony o godz. 18:00, natomiast 31 grudnia o godz. 20:00. Ponadto w dniach 23.12.2015 – 01.01.2016 harmonogram handlu ulegnie następującym zmianom:

23.12.2015 r. środa

JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

24.12.2015 r. czwartek

AU200, AU200.ndd – handel do godz. 04:30

CNHS, CNHS.ndd – handel do godz. 05:00

GILT, GILT.ndd – handel do godz. 13:15

UK100, UK100.ndd – handel do godz. 13:30

FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd – handel do godz. 14:00

BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na GPW, Deutsche Borse, NASDAQ OMX Stockholm, SIX Swiss Exchange – Brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – handel do 5:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange (EQS) – handel do 13:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na Bolsa de Madrit, NYSE Euronext Paris oraz NYSE Euronext Amsterdam – handel do 14:00

Handel na pozostałych instrumentach kończy się o godz. 18:00

 

25.12.2015 r. piątek

Wszystkie instrumenty FX, kontrakty CFD  – brak handlu

 

28.12.2015 r. poniedziałek

AU200, AU200.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd – brak handlu

COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd – otwarcie o godz. 14:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange (EQS) – brak handlu

 

30.12.2015 r. środa

Kontrakty CFD na akcje notowane na  Deutsche Borse – handel do godz. 14:00

 

31.12.2015 r. czwartek

AU200, AU200.ndd – handel do godz. 04:30

CNHS, CNHS.ndd – handel do godz. 05:00

GILT, GILT.ndd – handel do godz. 13:15

UK100, UK100.ndd – handel do godz. 13:30

FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd – handel do godz. 14:00

BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd, JP225, JP225.ndd– brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na GPW, Deutsche Borse, NASDAQ OMX Stockholm, SIX Swiss Exchange – Brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – handel do 5:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange (EQS) – handel do 13:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na Bolsa de Madrit, NYSE Euronext Paris oraz NYSE Euronext Amsterdam – handel do 14:00

Handel na pozostałych instrumentach kończy się o godz. 20:00

 

01.01.2016 r. piątek

Wszystkie instrumenty FX, kontrakty CFD  – brak handlu

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej