Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Harmonogram godzin handlu w okresie Świąt Bożego Narodzenia znajduję się w aktualnościach handlowych pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT Brokers”

ROLOWANIA :

22.12.2015 r. wtorek – PLATIN, PLATIN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

21.12.2015 r. poniedziałek – REP.ES, PM.US, DG.US, TOTF.FR, BRA.ETF, CHI.ETF, EME.ETF, INDO.ETF, MEX.ETF, THAI.ETF, EWA.ETF,  EWI.ETF, TUR.ETF
22.12.2015 r. wtorek – AAP.US, MDT.US, RL.US , URE.ETF, UPRO.ETF, SSO.ETF, QLD.ETF
24.12.2015 r. czwartek – CABK.ES, BRBY.UK, IWM.ETF, TLT.ETF

 

SPLIT:

24.12.2015 r. czwartek – NKE.US (2 akcje za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej