24.12.2015 Rynki po południu – świąteczna atmosfera na rynkach

Dzisiejsza sesja przebiega w typowo świątecznej atmosferze, wśród której dominuje przede wszystkim spokój. Pusty kalendarz makroekonomiczny – dzisiaj poznamy jedynie cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy – połączony ze świątecznym zamknięciem wielu giełd na świecie powoduje, że zmienność w dniu dzisiejszym jest bardzo niska.

Wśród tych europejskich giełd, na których dzisiaj odbywa się handel, panują mieszane nastroje. Francuski CAC40 traci 0,4%, portugalski PSI20 około 0,3%, a brytyjski FTSE100 balansuje na granicy zera. Natomiast wzrosty możemy zaobserwować na giełdzie w Madrycie, na której indeks IBEX35 rośnie o 0,22% oraz w Turcji, gdzie XU100 zyskuje 0,12%. Jednak dzisiejsze wzrosty i spadki odbywają się przy bardzo niskiej płynności.

Natomiast na rynku walutowym jesteśmy świadkami dominacji dwóch walut surowcowych – dolara nowozelandzkiego oraz dolara australijskiego. Odbicie na całym rynku surowców to czynnik zdecydowanie sprzyjający aprecjacji tych dwóch walut na szerokim rynku, jednak dodatkowo w tym tygodniu pojawiły się deklaracje ze strony chińskich władz, które są gotowe do dodatkowej stymulacji chińskiej gospodarki, co jest pozytywnym bodźcem dla Australii i Nowej Zelandii, dla których Chiny to główny kierunek eksportu. AUDUSD rośnie dzisiaj o 0,6%, natomiast NZDUSD o 0,54%.

Dolar amerykański pozostaje słaby na szerokim rynku, tracąc również w stosunku do brytyjskiego funta, jena czy franka szwajcarskiego. O godzinie 14:30 zostaną opublikowane cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które przedstawiają liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast dzisiejszy handel na amerykańskiej giełdzie jest skrócony.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej