Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Harmonogram godzin handlu w okresie noworocznym znajduję się w aktualnościach handlowych pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT Brokers”

 

ROLOWANIA :

29.12.2015 r. wtorek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

28.12.2015 r. poniedziałek – HUM.US
29.12.2015 r. wtorek – LPL.US, PCG.US, XRX.US, AGNC.US, AGU.US, DE.US, DOW.US, USB.US, WDC.US, WIN.US
30.12.2015 r. środa – EMC.US, TWC.US

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej