30.12.2015 Rynki po południu – ropa naftowa ciąży nad notowaniami indeksów giełdowych

Dzisiejsza sesja to kolejny etap przeceny ropy naftowej na rynku, a jej cena spada już o ponad 1%. Do kolejnej wyprzedaży przyczynił się wczorajszy raport agencji API, który dostarcza aktualne informacje na temat poziomu zapasów amerykańskiej ropy naftowej, benzyny oraz destylatów, tym samym przedstawiając rozkład sił popytu i podaży na tym rynku w Stanach Zjednoczonych. Konsensus ekonomistów spodziewał się uszczuplenia zapasów o 2,2 mln baryłek ropy, tymczasem wczorajsze dane pokazały wzrost aż o 2,9 mln, co doprowadziło do wyprzedaży tego surowca od początku dzisiejszych notowań.

Rekordowo niskie ceny ropy naftowej i kolejne dni upływające pod znakiem kontynuacji wyprzedaży tego surowca przyczyniają się do słabości spółek giełdowych z sektorów energetycznych, które podczas dzisiejszej sesji w dużej mierze odpowiadają za spadki notowań głównych indeksów. Inwestorzy na większości europejskich giełd zbliżają się do końca ostatniej w tym roku sesji w gorszych nastrojach. Spadki na niemieckim indeksie DAX sięgają poziomu 1,1% i tylko nasz rodzimy indeks WIG20 (-1,33%) oraz rosyjski RTS (-1,64%) odnotowują gorsze wyniki. Pozostałe główne indeksy w Europie także zbliżają się do końca sesji z ujemnymi stopami zwrotu, jednak skala ich spadków pozostaje mniejsza. Początek handlu na amerykańskiej giełdzie również rozpoczął się od spadków – w przypadku indeksu S&P500 strata o godzinie 16:00 wynosiła 0,25%, a DJI traci około 0,17%.

Przenosząc się na rynek walutowy nie sposób nie wspomnieć o dzisiejszych wydarzeniach na koronie szwedzkiej. Ostatnie odczyty ze szwedzkiej gospodarki potrafiły pozytywnie zaskoczyć rynek, potwierdzając postępującą poprawę sytuacji w tym skandynawskim państwie. Stopa bezrobocia w listopadzie spadła do poziomu 6,2%, wskaźniki przedstawiające nastroje panujące wśród konsumentów także są coraz lepsze, natomiast sprzedaż detaliczna w ostatnim miesiącu wzrosła o 5,2%, przy konsensusie ekonomistów na poziomie 4%. Na ostatnim posiedzeniu Riksbank zdecydował się na podwyższenie prognoz wzrostu gospodarczego Szwecji na koniec tego roku oraz na kolejne lata, co jest kolejnym optymistycznym sygnałem płynącym z tego państwa. Seria dobrych danych makroekonomicznych przyczyniła się do aprecjacji korony szwedzkiej na szerokim rynku, co jednak z punktu widzenia banku centralnego jest negatywnym zjawiskiem, wpływającym na obniżenie konkurencyjności eksportu oraz importu zjawisk deflacyjnych. Riksbank wielokrotnie podejmował działania mające na celu osłabienie kursu krajowej waluty i dzisiaj byliśmy świadkami podobnych zdarzeń. W komunikacie banku centralnego, który pojawił się na stronie internetowej banku, znalazła się informacja o gotowości do bezpośrednich interwencji na rynku, jeżeli kurs korony szwedzkiej będzie pozostawał zbyt wysoki, a to doprowadziło do wyprzedaży tej waluty na szerokim rynku. EURSEK rośnie o około 0,5% zbliżając się do poziomów z początku grudnia, a podobna skala wzrostów jest zauważalna na parze USDSEK.

Wraz z kolejnymi spadkami cen ropy naftowej dochodzi do jeszcze większej wyprzedaży walut surowcowych, które są skorelowane z notowaniami tego surowca, a więc dolara kanadyjskiego, rubla oraz korony norweskiej. Para USDCAD rośnie dzisiaj o ponad 0,5% ponownie znajdując się powyżej poziomu 1,39, natomiast jeszcze większa skala wzrostów jest widoczna w przypadku pary USDRUB, której kurs wzrasta już o ponad 1,5% wyznaczając nowe tegoroczne szczyty. Na historycznych poziomach znajduje się również USDNOK – aktualny poziom 8,8213 jest najwyższym od 2002 roku.

Notowania polskiego złotego w trakcie dzisiejszego dnia pozostawały stabilne, jednak z tendencją spadkową. USDPLN rośnie o 0,27% i za jednego dolara zapłacimy obecnie blisko 3,89 zł. Podobne wzrosty obserwujemy w przypadku EURPLN, gdzie za jedno euro płacimy 4,245, natomiast CHFPLN rośnie już o 0,5%, do poziomu 3,9245.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej