Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

05.01.2016 r. wtorek – kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm – handel do godz.12:50

06.01.2016 r. środa – PL20, PL20.ndd, kontrakty CFD  na akcje notowane na GPW, NASDAQ OMX Stockholm  – brak handlu

 

ROLOWANIA :

07.01.2016 r. czwartek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

04.01.2016 r. poniedziałek – ORLC.US, CSCO.US, ATW.US, JPM.US

06.01.2016 r. środa – MON.US, VZ.US, MA.US, T.US, AXP.US

07.01.2016 r. czwartek – GIS.US

08.01.2016 r. piątek– GAS.ES

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej