Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

11.01.2016 r. poniedziałek – JP225, JP225.ndd  – brak handlu

 

ROLOWANIA :

14.01.2016 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

11.01.2016 r. poniedziałek – NYT.US,

12.01.2016 r. wtorek – BBVA.ES, IBE.ES, AET.US, GG.US,

13.01.2016 r. środa – ABT.US, ARR.US, EOG.US, GD.US, GMCR.US, YUM.US,

14.01.2016 r. czwartek – HRL.US

15.01.2016 r. piątek – CAT.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej