Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

18.01.2016 r. poniedziałek

USVIX, USVIX.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd – brak handlu
US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd – handel do godz. 19:00

 

Kontrakty CFD na akcje notowane na giełdzie NYSE, NYSE ARCA, NASDAQ – brak handlu

 

19.01.2016 r. wtorek

CATTLE, CATTLE.ndd – handel od godz. 16.10

 

ROLOWANIA :

20.01.2016 r. środa – CATTLE, CATTLE.ndd
21.01.2016 r. czwartek – OILBRNT, OILBRNT.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :
20.01.2016 r. środa – APA.US, CVS.US, PG.US

21.01.2016 r. czwartek – BCR.US, CL.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej