Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

01.07.2016 r. piątek

Kontrakty CFD na akcje notowane na  Hong Kong Stock Exchange, CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA:

28.06.2016 r. wtorek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD:

27.06.2016 r. poniedziałek – GAS.ES
28.06.2016 r. wtorek – AGNC.US, AGU.US, DE.US, DOW.US, HUM.US, PCG.US, USB.US, WIN.US, XRX.US
29.06.2016 r. środa – ABC.HK, AXP.US, EMC.US, GD.US, RL.US, WDC.US
30.06.2016 r. czwartek – PSH.DE, SNS.PL
01.07.2016 r. piątek – BHW.PL, ENG.PL, JPM.US, ORCL.US, TLT.ETF

 

SPIN-OFF:

01.07.2016 r. piątek – HTZ.US (1 akcja HTZ-W za 5 akcji HTZ.US) – ekwiwalent pieniężny

REVERSE SPLIT:

01.07.2016 r. piątek – HTZ.US (1 akcja za 15)

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej