Memorandum Informacyjne Spółki Auto-Spa S.A.

22.01.2015

Memorandum Informacyjne Auto-Spa S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii O z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne Auto-Spa S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.auto-spa.pl).

więcej...

Memorandum Informacyjne Spółki VENO S.A.

16.10.2014

Memorandum Informacyjne VENO S.A. sporządzone zostało w związku z planowanym przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji serii L z zachowaniem prawa poboru.

Memorandum Informacyjne VENO S.A. dostępne jest na naszej stronie oraz na stronie Emitenta (www.veno-sa.pl).

więcej...


HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.


strony internetowe łódź