Konkurs „Przewaga na starcie” już za nami
4.11
2015
HFT Brokers członkiem Izby Domów Maklerskich

W dniu 4 listopada br. Zarząd Izby Domów Maklerskich podjął decyzję o przyjęciu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w poczet członków. HFT Brokers jest niezależnym domem maklerskim utworzonym w 2006 roku i działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, którą Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2008 r. Specjalizuje się w handlu instrumentami pochodnymi rynku walutowego Forex, indeksów giełdowych, surowców i akcji. Dodatkowo świadczy profesjonalne usługi doradztwa przy organizacji publicznych ofert instrumentów finansowych.

Dom maklerski HFT Brokers stając się członkiem Izby zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Potwierdza tym samym wykonywanie powierzonych przez Klientów czynności z należytą starannością, w dobrej wierze, w oparciu o dobrze rozumiane interesy Klientów. Izba Domów Maklerskich działa od 1996 roku, jest organizacją samorządową i reprezentuje podmioty prowadzące działalność maklerską. Obecnie zrzesza 23 członków, będących największymi podmiotami maklerskimi na polskim rynku. Podstawowym celem Izby jest stwarzanie przyjaznego środowiska rozwoju przedsiębiorstw maklerskich oraz zapewnienie im wpływu na kształtowanie rynku kapitałowego. Jednocześnie Izba działa w imieniu uczestników obrotu instrumentami finansowymi, mając na celu ich ochronę, wymagając od brokerów przestrzegania norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku.

POWRÓT...