News

Ankieta: nastawienie do rynku ropy

Nastawienie analityków pozostaje niedźwiedzie – wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg.
21 z 35 (lub 60 proc.) ma nastawienie niedźwiedzie
7 (lub 20 proc.) ma nastawienie bycze
7 neutralne

Ropa WTI spadła w tym tygodniu o -2,83 USD do 41,36 USD za baryłkę – podaje agencja Bloomberg.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej