News

AUD traci po wyborach

Dolar australijski jest jedną z najsłabszych walut o poranku, a przyczyną są nierozstrzygnięte wybory, które odbyły się w weekend.

Aby rządzić w tamtejszym parlamencie potrzeba 76 ze 150 głosów, ale na razie wiele wskazuje na to, że żadna partia nie zdobędzie takiego poparcia.

Agencja S&P grozi, że jeśli taka niepewność się utrzyma, to może mieć wpływ na politykę fiskalną, a w konsekwencji także na rating. Pozostałe agencje mówią, że krótkotrwałe zamieszanie nie wpłynie na rating.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej